Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Neonatologická ambulancia

Ambulancia zabezpečuje komplexnú dlhodobú starostlivosť, sledovanie  a organizáciu špecializovanej zdravotnej starostlivosti rizikových a chorých detí z prenatálnych a perinatálnych rizikom e.  patológiou do ukončeného 3.roku života podľa koncepcie odboru.

Liečebné možnosti/Výkony

Predmetom činnosti ambulancie je starostlivosť o  pacientov, vyšetrenie, diagnostika a liečba ochorení ambulantnou cestou. Úlohou je odhaľovanie a liečba odchýliek od optimálneho vývoja a minimalizácia až eliminácia ich následkov v úzkej spolupráci s odborníkmi z iných odborov. Je pokračovaním liečby počas hospitalizácie a dopĺňa zdravotnú starostlivosť všeobecného lekára so špecializáciou v pediatrii v súlade s koncepciou odboru.

Okrem vlastnej ambulantnej práce sa v rámci ambulancie  vykonáva aj sonografické vyšetrenia mozgu, obličiek eventuálne aj iných orgánov.

Ambulantné hodiny

Pondelok
 
Utorok
10:00 - 12:30
Streda
15:30 - 12:30
USG vyšetrenia
Štvrtok

Piatok

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a .s.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Ambulancia sa nachádza na 3. poschodí (B pavilón), hneď pri lôžkovom oddelení pediatria.

Lekár:        MUDr. Oľga Lombartová

Telefónne číslo do ambulancie:     +421-(0)54-7860 280
                                                           +421-(0)54-7860 514