Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Imuno-alergologická ambulancia

Ambulancia zabezpečuje ambulantnou formou  komplexnú diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu  pacientov s ochoreniami imunitného systému a alergickými ochoreniami a súčasne poskytuje konzíliá u hospitalizovaných pacientov s týmito ochoreniami.

Liečebné možnosti/Výkony

  • poskytujeme špeciálnu starostlivosť pre deti a dorast
  • poskytujeme diagnostiku a liečbu alergických ochorení dýchacieho systému, nosa, očí, kože, tráviaceho traktu
  • zaoberáme sa poruchami imunity a chronicky sa opakujúcimi infekciami
  • diagnostikujeme a liečime alergiu na potraviny, lieky, domáce zvieratá a hmyz.

Ambulantné hodinyprestávka na obed

Pondelok
7:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 14:00
Utorok
7:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 14:00
Streda
7:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 14:00
Štvrtok
7:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 14:00
Piatok
7:00 – 12:00
12:00 – 12:3012:30 – 14:00

Doplnkové informácie

K odbornému vyšetreniu je nutný výpis zo zdravotnej dokumentácie a preukaz poistenca.

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a .s.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí (B pavilón), poliklinická časť nemocnice.

Lekár:        MUDr. Viliam Revický
Sestra:      Anna Hrebeňáková

Telefónne číslo do ambulancie:             +421-(0)54-7860 284