Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Hematologicko - transfúziologické oddelenie

Hematológia a transfúziológia je nadstavbovým medicínskym odborom vnútorného lekárstva a pediatrie. Úzko spolupracuje s inými medicínskymi odbormi. Pozostáva z dvoch vzájomne sa doplňujúcich disciplín hematológie a transfúziológie.

Naše hematologicko - transfúziologické oddelenie pozostáva z imunohematologického laboratória a transfúzného oddelenia. Oddelenie je prepojené s hematologickou a onkologickou ambulanciou.

Liečebné možnosti/Výkony

Imunohematologické laboratórium vykonáva vyšetrenia darcov krvi (BDK), skúšky kompatibility a zabezpečuje krv pre pacientov lôžkových oddelení nemocnice.

Transfúziologické oddelenie je zamerané na odbery krvi od darcov a výrobu transfúznych liekov. Spolupracuje s medzinárodným registrom darcov kostnej drene a napomáha pri ich registrácii. Oddelenie vedie lekár špecialista s atestáciami: ,,Hematológia a Transfúziológia, Klinická onkológia"

Transfuziologické oddelenie zabezpečuje dostatok transfúznych liekov pre pacientov na jednotlivých oddeleniach z vlastných odberov, pri nedostatku transfúznych prípravkov, nákupom z iných zariadení a taktiež zabezpečuje špeciálne transfúzne prípravky.

V laboratóriu sú vykonávané imunohematologické a sérologické vyšetrenia darcom a zabezpečuje sa kontrola kvality transfúznych prípravkov.

Druhy vyšetrení:

  • imunohematologické vyšetrenie ( krvné skupiny, skríning protilátok, predtransfúzne vyšetrenie kompatibility, Coombsové testy). Všetky vyšetrenia sú vykonávané novou technikou – stĺpcovou gélovou aglutináciou.
  • virologické vyšetrenia ( HbsAg,anti- HIV1,2, anti Hbc,anti HCV,TPHA,)
  • výroba bezleukocytových transfúzných výrobkov (používame špeciálne krvné vaky s filtrom ktorý dokáže odseparovať leukocyty z krvného prípravku. Plazmu zmrazujeme šokovo pri – 80 st.Celsia a špeciálne uskladňujeme pri viac ako – 30 st.

Ambulantné hodiny


Laboratórium, krvný sklad
Odbery darcov krvi
Pondelok
6:00 –14:30

Utorok
6:00 –14:30

Streda
6:00 –14:30
6:00 – 08:30
Štvrtok
6:00 –14:30

Piatok 6:00 –14:30

Mimo tejto pracovnej doby je transfuziologický úsek zabezpečený nepretržite externým dodávateľom laboratórnych vyšetrení (kontakt 054 7860 504) 

Doplnkové informácie

Informácia pre darcov krvi:
Odberový deň : každú stredu okrem štátnych sviatkov od 06:00 – 09:00 hod.
Krv môže darovať zdravý človek po dosiahnutí veku 18 rokov a neprekonal žiadne infekčné ochorenie. Uvítame každého darcu.

Všetci môžeme prispieť svojimi kvapkami a zachrániť tak spolu nejeden ľudský život.

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a .s.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Hematologicko-transfuziologické oddelenie  sa nachádza na 2. poschodí  (B pavilón).

Telefónne číslo do ambulancie:  +421-(0)54-7860 443