Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Chirurgická a traumatologická ambulancia

Predmetom činnosti ambulancie je starostlivosť o pacientov s chirurgickými, traumatologickými ochoreniami a úrazmi, vyšetrenie, diagnostika a liečba týchto ochorení ambulantnou cestou. V indikovaných prípadoch odporúčanie ústavnej liečby.

Liečebné možnosti/Výkony

Na ambulancii poskytujeme odbornú starostlivosť dospelým a detským pacientom s chirurgickými ochoreniami a úrazmi:

  • objednávame a prijímame pacientov na plánované operácie
  • vykonávame príjmy akútnych stavov
  • ošetrujeme akútne stavy, vrátane úrazov (ošetrenie otvorených rán, popálenín, zlomenín, luxácií a iné)
  • vykonávame kontroly a preväzy pacientov po operáciách a úrazoch
  • ošetrujeme a preväzujeme hnisavé a chronické rany
  • ďalej vykonávame malé chirurgické výkony
  • súčasťou ambulancie je aj poskytovanie konziliárnych vyšetrení a ošetrení pacientov z iných oddelení nemocnice

Ambulantné hodiny

        
Príprava ambulancie
        
Kontroly a preväzy nehnisavých rán, kontroly zlomenín, vyšetrenia pacientov poukázaných obvodným lekárom, príjem plánovaných pacientov
        
Kontroly a preväzy hnisavých rán
       
Konziliárne vyšetrenia pre oddelenia nemocnice, sanitácia
Pondelok

7:00 – 8:30

8:30 – 10:30

10:30 – 12:00

12:30 - 15:30
Utorok

7:00 – 8:30

8:30 – 10:30

10:30 – 12:00

12:30 - 15:30
Štvrtok

7:00 – 8:30

8:30 – 10:30

10:30 – 12:00

12:30 - 15:30
Piatok

7:00 – 8:30

8:30 – 10:30

10:30 – 12:00

12:30 - 15:30


Príprava ambulancie

Kontroly a preväzy, príjem plánovaných pacientov k operácii

Plánované malé chirurgické výkony

Plánované malé chirurgické výkony, sanitácia
Streda

7:00 – 8:30

8:30 – 10:00

10:00 – 12:00

12:30 - 15:30

Doplnkové informácie

Akútne chirurgické prípady ošetrujeme priebežne.

Po skončení pracovnej doby ambulancia funguje ako chirurgická ústavná pohotovostná služba.

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a .s.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Ambulancia sa nachádza na prízemí  budovy nemocnice (A pavilón) - vstup možný aj priamo z parkoviska pred centrálnym a urgentným príjmom.

Lekár:        MUDr. Ján Kontra
Sestra:      Renáta Kandravá

Telefónne číslo do ambulancie:              +421-(0)54-7860 405