Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ortopedická ambulancia

Ortopédia je základný medicínsky odbor spolupracujúci s ďalšími medicínskymi odbormi, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva všetkých vekových kategórií. Okrem možností konzervatívnej liečby, najmä medikamentóznej a rehabilitačnej odporúčame  aj operačné liečebné postupy, ktoré sú v odbore ortopédia dominantné. 

Liečebné možnosti/Výkony

Na ambulancii vykonávame odborné vyšetrenia a podľa potreby u pacientov indikujeme konkrétne diagnostické (laboratórne, RTG, CT a iné) vyšetrenia. Terapeutické výkony spočívajú v ordinácii liečby medikamentóznej – perorálnej alebo parenterálnej, aplikácii fixačných obväzov a ortéz, drobných chirurgických výkonov ako sú punkcie, aplikácie intraartikulárnych a paravertebrálnych injekcií, incízií, preväzy a pod. V indikovaných prípadoch sú pacienti odosielaní k hospitalizácii na lôžkové oddelenie.

Najviac pacientov je ošetrených s diagnózou artróza - pri ktorej dochádza k opotrebovaniu, poškodeniu a degenerácii kĺbovej chrupavky. Zhoršuje funkciu kĺbov, obmedzuje pohyb a spôsobuje bolesť

Ďalšia častá diagnóza je osteoporóza - rednutie kostí, ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva. Na určenie týchto najčastejších diagnóz máme v nemocnici k dispozícii prístroj CT- počítačový tomograf a denzitometer.
Najlepšou liečbou pohybových ochorení je prevencia. Tu hrá najväčšiu úlohu samotný pacient, ktorého lekár môže usmerňovať.

Ambulantné hodinyprestávka na obed
Konzília,dokumentácia
Lekár
Pondelok
7:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 14:00
MUDr. Gajdošík
Utorok
7:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 14:00
MUDr. Breznoščák
Streda
7:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 14:00
MUDr. Breznoščák
Štvrtok
7:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 14:00
MUDr. Breznoščák
Piatok
7:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 14:00
MUDr. Gajdošík


Doplnkové informácie

Na  odborné vyšetrenie je potrebné sa vopred objednať.

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník,a .s.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Ambulancia sa nachádza na prízemí (C pavilón) poliklinická časť.

Lekár:      podľa rozpisu
Sestra.     Mária Ducárová

Telefónne číslo do ambulancie:             +421-(0)54-7860 508