Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Gynekologická ambulancia

Na primárnej gynekologickej ambulancii poskytujeme služby týkajúce sa  starostlivosti o tehotné ženy a ženy  s gynekologickými ťažkosťami v rozsahu zodpovedajúcom koncepcii gynekológie a pôrodníctva.

Liečebné možnosti/Výkony

Ambulancia poskytuje  primárnu gynekologickú starostlivosť- preventívne prehliadky, diagnostiku, liečbu a dispenzárnu starostlivosť gynekologických ochorení a poradenstvo pacientkam s gynekologickými ťažkosťami. Prípravu na tehotenstvo, starostlivosť počas tehotenstva, výkony v rámci jednodňovej ambulantnej starostlivosti. Realizuje ambulantne vyšetrenie ultrasonografom.

Ambulantné hodiny

Pondelok
8:00 – 12:00
Utorok
8:00 – 12:00
Streda
8:00 – 12:00
Štvrtok
8:00 – 12:00
Piatok
8:00 – 12:00

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a .s.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Ambulancia sa nachádza na 4. poschodí (A pavilón), hneď pri lôžkovom Gynekologicko- pôrodníckom oddelení .

Lekár:       MUDr. Zuzana Magdziaková
Sestra:     Renáta Palidrabová

Telefónne číslo do ambulancie:      +421-(0)54-7860 348