Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Detská ambulancia primárneho kontaktu

 Poskytuje primárnu, ambulantnú liečebnopreventívnu  starostlivosť deťom a dorastu na základe slobodného výberu, ktorí majú uzavretú zmluvu s ambulanciou.

Zaoberá sa preventívnou starostlivosťou od narodenia po dospelosť sledovaním  rastu a vývoja formou poradní a preventívnych prehliadok a zabezpečuje povinné očkovanie . Poskytuje diagnostiku a liečbu akútnych ochorení detských a dorastových pacientov  a tiež základnú dispenzarizáciu  chronických ochorení.   

Kontakt: sestra Mgr. Renáta Richvalská  tel. 054 7860 335, email: renata.richvalska@svetzdravia.com