Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Neurologické oddelenie

Neurologické oddelenie v nemocnici Svidník funkčne od 1.8..2013, pod vedením primárky MUDr. Anny Kravecovej. Oddelenie  diferencované na  lôžkovú  časť, elektrofyziologické, EEG a EMG laboratórium. Neurologickú ambulanciu zastrešuje MUDr. Ingrid Hlivjaková v priestoroch ambulantnej časti II. poschodie.

Neurologické oddelenie novoprofilované   klinické  pracovisko     v  koreláte  s  koncepciou  odboru  poskytuje  liečebno - preventívnu  starostlivosť  pacientom   s  afekciami   nervovej  sústavy,  funkčných  vertebrogénnych  porúch  a   lézií   nervosvalového  aparátu , vykonáva komplexnú neurologickú liečebnú, ošetrovateľskú a preventívnu starostlivosť neurologicky   chorým  z  regiónu  Svidník, Stropkov   a  okolie.

Oddelenie pracuje v nepretržitej prevádzke.   Personál oddelenia tvorí päť lekárov, päť sestier a traja sanitári.    

V rámci diagnostických  a  terapeutických  postupov  v  neurologii  realizujeme   zvodné  anestézy,  lokálne perineurálne   blokády, paravertebrálne   blokády    hlboké,  epidurálne blokády kortikoidmi a lumbálne punkcie, ktoré sú potrebné k diagnostike niektorých závažných ochorení ( napr. Sclerosis Multiplex, neuroinfekcie,Parkinsonova  choroba... ).    

Na  neurologickej  JIS – OMIS    aplikujeme    systémovú i.v. trombolýzu  u  pacientkov s  ischemickou   cerebrovaskulárnou  príhodou  s  dodržiavaním  terapeutického  okna  4,5 hod.  od  vzniku  a  zahrňujúcich a   vylučujúcich     kritérií    systémovej  trombolýzy, so  škálovaním HIHSS a mRS.    

V  elektrofyziologickom   laboratóriu   vykonávame  EP, EEG a  EMG vyšetrenia pre hospitalizovaných aj ambulantných pacientov  z  regiónu.

V  réžii  lekárov  oddelenia  je   realizácia   USG  ECC-  diagnostika   extrakraniálnych  cievnych  afekcií  Oddelenie sa skladá  z 21 lôžok, z toho 3 lôžka tvoria nadštandardné izby s moderným vybavením a vlastným sociálnym zariadením.

Vizia  oddelenia: 

zavedenie  aplikácie  botulotoxinu   u  dystonných  prejavov-   zmluvný  vzťah  s  poisťovňami ,  somatosenzorické   evokované  potenciály, PRT   pod  CT  navigáciou.

Primár: 

MUDr. Anna  Kravecová-  neurológ s  celoštátnym  odborným  renomé,   atestáciou II.  stupňa  z  neurologie, certifikátom  z  EEG a  EMG,   špecializácia   na  neurofyziologiu  s   realiz.  EMG,  EEG,  EP, vedecký  sekretár   neurofarmakologickej  sekcie   Slovenskej  neurologickej  spoločnosti.  

Vedúca sestra:  Mgr. Alena Maliňáková    

Ostatní lekári oddelenia
MUDr. Veronika Bojčíkova,  MUDr. Zuzana Smolková,  MUDr.Ivana    Semancová, MUDr. Martina Kožejová

Návštevné hodiny:   

PONDELOK – PIATOK
13:00-15:00   15:00-20:00 so SÚHLASOM LEKÁRA
SOBOTA - NEDEĽA
14:00-16:00   16:00-20:00 so SÚHLASOM LEKÁRA

Kontakt na oddelenie: 054/7860 392