Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ambulancia tuberkulóznych a pľúcnych chorôb

Pneumologická a ftizeologická ambulancia sa zaoberá vyhľadávaním, prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou pľúcnej a mimopľúcnej tuberkulózy, akútnych a chronických ochorení respiračného systému vrátane  nádorov, ochorení funkčne a morfologicky súvisiacich s orgánmi hrudníka.

Oznam:

Ambulancia tuberkulóznych a pľúcnych chorôb oznamuje čerpanie dovolenky v termíne 22.08-2016- 05.09.2016.


Liečebné možnosti/Výkony

Ambulancia poskytuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť v rozsahu stanovenom koncepciou odboru :prevencia, diagnostika, liečba pľúcnych ochorení a ochorení dýchacích ciest

 • spirometrické vyšetrenia
 • bronchodilatačné testy
 • popisy rtg snímok hrudníka
 • edukácia inhalačnej techniky
 • podávanie inhalačnej liečby nebulizátorom a kompresorovým inhalátorom
 • podávanie infúznej, venóznej a intramuskulárnej liečby
 • aplikácia tuberkulínovej skúšky / MxII/
 • odbery krvi a materiálu na mikrobiologické vyšetrenia
 • sledovanie a realizácia pokračujúcej liečby chorých s tuberkulózou respiračnou aj mimopľúcnou
 • indikácia dlhodobej domácej oxygenoterapie/ DDOT/ u pacientov s chronickou respiračnou insuficienciou , kontrola nastavených pacientov na DDOT
 • prešetrovanie kontaktov pacientov s novozisteným špecifickým pľúcnym procesom
 • depistáž pľúcnych ochorení  v gravidite
 • poskytovanie konziliárnych vyšetrení v rámci celej nemocnice
 • dispenzarizácia pacientov

Ambulantné hodinyprestávka na obed
Ordinácia, konziliárne vyšetrenia
Pondelok
8:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 15:30
Utorok
8:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 15:30
Streda
8:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 15:30
Štvrtok
8:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 15:30
Piatok


Doplnkové informácie

Pre imobilných a v nemocnici hospitalizovaných pacientov je možný aj vstup cez prechodovú chodbu na prízemí pavilónu A, popri výťahoch.

Kontakt

Ambulancia sa nachádza na prízemí (A pavilón) vstup z vonku.

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a .s.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Lekár:          MUDr. Antónia Hnatová
Sestra:         Dipl.s. Božena Šandorová

Telefónne číslo do ambulancie:

Lekár   +421-(0)54-7860 530
Sestra  +421-(0)54-7860 428
Mobilné telefónne číslo: 0918 660 886