Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ambulancia vnútorného lekárstva

Príjmová a konziliárna ambulancia sa nachádza pri Internom oddelení časť „B“, pričom je prepojená s denným stacionárom. Na príjmovú ambulanciu sú pacienti odosielaní z interných alebo špecializovaných ambulancií, alebo sú priamo privážaní posádkami RLP a RZP. Počas pohotovostnej služby sú pacienti odosielaní aj z LSPP.

Liečebné možnosti/Výkony

Hlavnou náplňou práce na internej príjmovej ambulancii je zváženie potreby príjmu pacientov na lôžkovú časť oddelenia, ďalej príjem pacientov na interné oddelenie a JIS.

Ambulantné hodinyprestávka na obed

Pondelok
7:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 15:00
Utorok
7:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 15:00
Streda
7:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 15:00
Štvrtok
7:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 15:00
Piatok7:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 15:00

Doplnkové informácie

Po skončení riadnej pracovnej doby majú pacienti zabezpečené kontinuálne služby na ÚPS ambulancii, kde pracujú sekundárni lekári interného oddelenia podľa aktuálneho rozpisu služieb.

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a .s.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí (A pavilón) lôžková  časť.

Lekár:     podľa rozpisu služieb
Sestra:   podľa rozpisu služieb

Telefónne číslo do ambulancie:  +421-(0)54-7860 338