Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

O nás

Nemocnica  arm. generála L. Svobodu  Svidník a.s.

Akcionár
Svet zdravia, a.s.

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva Marek Duban, MBA, DiS.
Podpredseda predstavenstva Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA
Člen predstavenstva MUDr. Igor Pramuk
Člen predstavenstva MUDr. Eugen Lešo

Dozorná rada
Mgr. Ján Janovčík
Peter Pilip
PhDr. Ján Vook
Ján Božík
Branislav Kočiš
Dana Kopčová
Ľubica Halčišinová
MUDr. Andrej Havrilla
MUDr. Róbert Hill, PhD.

Manažment:

Vedenie nemocnice
MUDr. Eugen Lešo -  riaditeľ
MUDr. Marek Pytliak, PhD. - námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
Mgr. Petra Rabajdová - námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť