Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník              

IČO: 47249099
DIČ: 2023815398
IČ DPH: SK7020000669
 
Telefónne číslo: +421 (0) 54 7860 111
e-mail: nemocnica.sk@svetzdravia.com      

Asistentka riaditeľa
Lucia Oreničová
tel.: +421 (0) 54 7860 602
mobil: +421 905 201 365
e-mail: lucia.orenicova@svetzdravia.com

Vedúci technicko - hospodárskych činností
Miroslav Ivančo
mobil: +421 915 910 320
e-mail: miroslav.ivanco@svetzdravia.com
Priamy kontakt na oddelenia