Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Nemocnica Svidník opakovane v prvej desiatke

Nemocnica Sveta Zdravia vo Svidníku sa v rámci  hodnotia spokojnosti  poistencov súkromných poisťovní umiestnila v prvej desiatke najlepších všeobecných nemocníc v rámci Slovenska.

Súkromná zdravotná poisťovňa UNION na vzorke 1520 ľudí, ktorí boli hospitalizovaní minulý rok v nemocniciach, hodnotila ich spokojnosť s poskytovanou starostlivosťou a doplnkovými službami.

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. sa umiestnila v  hodnotení UNIONU na 4. mieste.

Aj hospitalizovaní pacienti poisťovne Dôvera dostali možnosť ohodnotiť nemocničné zariadenie vyplnením a zaslaním dotazníka. Dospelých klientov sa pýtali na 12 otázok, rozčlenených na spokojnosť so správaním lekárov a sestier, úrovňou ubytovania, stravy a hygieny a so zdravotnou starostlivosťou.

V rámci hodnotenia poistencov Dôvery nemocnica Svidník sa umiestnila na 5. mieste.

Navyše, Nemocnici arm. generála L. Svobodu Svidník,  a.s. sa podarilo uhájiť si svoje miesto z minulého roka, kde za rok 2015 bola hodnotená poistencami Dôvery na 4.mieste.

Spoločne s výborným umiestnením v rebríčku INEKO sú tieto úspechy výsledkom dennodennej poctivej práce všetkých zamestnancov nemocnice. Za ostatné obdobie došlo v nemocnici k mnohým pozitívnym zmenám, ktoré sa odrazili nielen vo zvýšenej spokojnosti pacientov, ale aj v kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti, čo vníma aj širšie odborné i laické okolie.

V súčasnosti kedy už nemocnice  spoločnosti Svetu Zdravia, teda aj nemocnica Svidník, sú pomerne značne dovybavené modernou prístrojovou technikou, prebehli rozsiahle investície do rekonštrukcií interiérov či exteriérov, sa významná pozornosť intenzívnejšie začala venovať aj vzťahmi so zákazníkmi, ktorými v prvom rade sú samotní pacienti, ale aj zamestnanci nemocníc.

Cieľom kvalitnej zdravotnej starostlivosti  je aj vytvorenie partnerského vzťahu poskytovateľ - pacient a uspokojenie aj nemedicínskych  potrieb pacientov, aby sa naši klienti/pacienti vrátili práve do nemocnice Svidník, lebo tam našli partnera pre riešenie svojich ťažkostí.