Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Nemocnica vo Svidníku sa stará o zdravie pacientov aj pomocou dezinfekcie rúk

Ruky – najpoužívanejší „nástroj“ každodenných potrieb človeka. Rukami sa dotýkame,  hladkáme, chytáme rozličné predmety, môžeme nimi  liečiť, ale aj poškodzovať svoje vlastné zdravie, resp. zdravie iných.

Pracovníci nemocnice sa už počas študijnej prípravy oboznamujú s dôležitosťou čistých a dezinfikovaných rúk pri každodenných povinnostiach nielen na pracoviskách.
Ruky sa často kontaminujú („obsadia“) rôznymi choroboplodnými zárodkami pri všetkých  bežných činnostiach. Táto kontaminácia je neviditeľná a zárodky ochorení sa môžu šíriť na ďalšie osoby a predmety. Dotykom rúk sa prenáša veľké množstvo pôvodcov infekcií. Dá sa tomu zabrániť dezinfekciou rúk, teda vtieraním tekutého  alkoholového dezinfekčného prípravku do pokožky rúk.

Ruky sa často umývajú ale zriedka dezinfikujú.

V rámci spoločnosti Svet Zdravia prišli do nemocníc praktické panely so stručnými informáciami ako si dezinfikovať ruky. V nemocnici vo Svidníku bol  tento panel umiestnený vo vstupe centrálneho a urgentného príjmu, kde je najväčší pohyb  pacientov, ich sprevádzajúcich osôb, resp. návštevníkov nemocnice. Tí všetci si môžu ruky pohodlne dezinfikovať pri vstupe do nemocnice a zároveň aj pri odchode z nej.

DSC_0171.JPG

Cieľom hygienickej dezinfekcie rúk je zníženie počtu rôznych mikroorganizmov, ktoré sa nachádzajú na koži rúk, čím sa zníži riziko ich prenosu. Dezinfekcia je proces ničenia pôvodcov infekcií, ktorý  má za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi. Kontaktom zo životným prostredím je človek denne v styku s miliardami mikroorganizmov. Prevažná väčšina je pre  človeka neškodná, niektoré však môžu vyvolať ťažké a závažné ochorenia. Boj proti nežiadúcim mikroorganizmom je komplikovaný. Správna a pravidelná hygiena rúk je  jediná a najefektívnejšia cesta ako zabrániť prenosu infekcií. Dezinfekcia rúk môže viesť k lepšiemu zdraviu a zároveň redukovať výskyt infekčných ochorení.

DSC_0169.JPG