Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Oznamujeme zmenu v poskytovaní stomatologickej LSPP (zubnej pohotovosti),konanej dňa 29. a 30. októbra 2016.
Službu bude zabezpečovať - MUDr.Miroslav Jánošík Ul.Jilemnického v Stropkove.

×
 
© 2016 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené